Projecten

Brussels Business Hubs realiseert en concretiseert zijn opdracht door de studie, het ontwerp, de promotie en het beheer van projecten voor huisvesting van economische activiteiten in Brussel.

Les Ateliers des Tanneurs, bedrijvencentrum bestemd voor starters
Het bedrijvencentrum Les Ateliers des Tanneurs is gelegen in het hartje van Brussel, in de Marollenwijk. Het huisvest een vijftigtal bedrijven die bijna 200 medewerkers en medewerksters tewerkstellen.

Zoals zeven andere “openbare” bedrijvencentra wordt dit project gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en richt het zich in eerste instantie tot beginnende ondernemingen. Dank zij zijn inplanting in de “prioritaire interventiezone” van het Gewest (PIZ), genieten de in de Ateliers des Tanneurs gevestigde ondernemingen van geprivilegieerde gewestelijke steun (raadgevingen, subsidies en financiering).

Vanuit een zorg voor samenhang en transparantie wordt het beheer van deze activiteit toevertrouwd aan een dochteronderneming van Brussels Business Hub, de n.v. “Bedrijvencentrum Les Ateliers des Tanneurs”.

(meer inlichtingen over het bedrijvencentrum : http://www.ateliersdestanneurs.be/fr/node/54)

Les Ateliers des Tanneurs, huisvesting op langere termijn
De renovatie van het gebouw, ingenomen door Les Ateliers des Tanneurs biedt eveneens grotere ruimtes of die niet niet beantwoorden aan de behoeften op korte termijn van een onderneming in de startfase.

Derhalve werden deze ruimtes georiënteerd naar een huisvesting op langere termijn, wat met name het geval is voor het restaurant dat gevestigd is in de “vatenhal” en de biomarkt, gevestigd in “hal 1902”.

Les Ateliers des Tanneurs, plek voor het organiseren van evenementen
Les Ateliers des Tanneurs zijn gevestigd in een geklasseerd en volledig gerenoveerd gebouw, gekend onder de oude benaming van « Wijnpaleis ». Dit gebouw in Art Nouveau stijl is een juweeltje van het Brusselse architecturale erfgoed. Zijn karaktervolle hallen en vergaderzalen maken er een populaire plek van voor het organiseren van evenementen door professionele organisatoren van evenementen.

Brussels Business Hub heeft hier een pool voor verhuring en organisatie van evenementen ontwikkeld en neemt er het beheer van waar. Deze pool brengt partners samen waarvan het professionalisme, de specialisatie en de complementariteit van de vakken borg staan voor geslaagde evenementen.

(Meer inlichtingen over de evenementenactiviteit : http://www.ateliersdestanneurs.be/fr/node/55)

Project Byrrh, pool van stedelijke economische activiteiten
Met de financiering door het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voert het OCMW van Brussel een nieuw project voor rehabilitatie van een geklasseerd gebouw, met de bedoeling het te herbestemmen tot economische activiteiten die leiden tot tewerkstelling. Dit project is gelegen in het voormalige “Byrrh” gebouw, gelegen in Laken, op de site van Thurn en Taxis. Het gebouw zou semi-industriële ruimtes onthalen van 200 tot 1.400 m2.

Sterk geworden door zijn ervaringen, opgedaan in de Ateliers des Tanneurs en zijn nauwe band met het OCMW van Brussel, neemt Brussels Business Hub actief deel aan de conceptuele ontwikkeling van het Byrrh project.

(Meer inlichtingen over het Byrrh project: http://www.adt-ato.irisnet.be/sites/default/files/CPAS_Ville_de_Bruxelles_Projet_Byrrh_janvier2012.pdf)

Project Bockstael, een huisvestingsproject op maat van kunstenaars en creatieve beroepen
Op aanvraag van het OCMW van Brussel, bestudeert Brussels Business Hub een nieuw project in een gebouw, gelegen op de Bockstaellaan 90 in Laken. Het concept steunt op het zoeken naar synergieën en complementariteiten, door er een kunstenaarscollectief en mensen, actief in creatieve beroepen, onder te brengen.

Dit project is op het ogenblik in de ontwerpfase.