Transparantie

De nv Brussels Business Hubs telt 4 aandeelhouders en 7 beheerders (zie rubriek ‘Aandeelhouders’).

Indien gewenst ontvangen de beheerders een aanwezigheidspenning (gelijkwaardig aan die van de Gemeenteraad van de Stad Brussel).

Conform Art. 3:12, §1, 9° van het wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt ons bedrijf elk jaar een ‘remuneratieverslag’ op dat alle remuneraties en voordelen toegekend aan de leden van de raad van bestuur gedetailleerd en individueel beschrijft.  Dit verslag maakt deel uit van de jaarrekeningen die worden neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (online raadpleegbaar).

Brussels Business Hubs heeft de economische en lokale sociale ontwikkeling tot doel door het huisvesten, het opstarten en het verlenen van steun aan economische activiteiten in Brussel (zie rubriek ‘Opdrachten’).

Brussels Business Hubs voert zijn opdracht uit via 2 projecten/sites: Les Ateliers des Tanneurs en Be-Here (zie rubriek ‘Projecten’).

Subsidies in 2020

Geen

Studies in 2020

Geen

Openbare aanbestedingen in 2020

Openbare aanbestedingen – Pdf

Aanwervingen in 2020

Eén persoon werd aangeworven voor de Be-Here-site (onthaalfunctie).