Opdrachten

Brussels Business Hubs (afgekort « 2Bhub ») heeft tot opdracht de plaatselijke economische ontwikkeling door het huisvesten, het lanceren en het steunen van economische activiteiten in Brussel.

Initiëren, ontwikkelen en beheren van specifieke huisvestingsprojecten.
De huisvestingssprojecten zijn veelvuldig en afwisselend. Altijd goed doordacht en opgevat om te beantwoorden aan de noden van de bedrijven, of ze nu starters zijn, in de ontwikkelingsfase verkeren, of in de maturiteitsfase:

  • « Algemene » huisvestingsprojecten, of meer gerichte, om te beantwoorden, bijvoorbeeld, aan specifieke verwachtingen van een welbepaalde activiteitssector.
  • Huisvestingen die moduleerbaar zijn in de tijd, op middellange of op langere termijn.

Economische activiteiten integreren in het hart van de stad, een prioriteit.

Om haar herwaardering te verzekeren, heeft onze stad-gewest nood aan plekken waar de economische activiteiten kunnen geïntegreerd worden die tewerkstelling verschaffen. De bedrijven, draagsters en dragers van economische projecten, zijn aanvragers van dergelijke plekken, opgevat om hun succes te vergemakkelijken.

Uitwisselingen promoten en een economische dynamiek op gang brengen, de roeping van een “Hub».
Brussels Business Hubs wil een promotor zijn van verrijkende bewegingen en uitwisselingen tussen mensen en bedrijven. Deze uitwisselingen passen zowel in een sociaal, economische als cultureel plan, in het bredere kader van netwerken, partnerschappen, uitwisselingen van ervaringen en gebruiksvriendelijkheid. Op die manier vervult Brussels Business Hub ten volle haar benaming van “Hub”.

Brussels Business Hubs steunt resoluut op duurzame en maatschappelijk verantwoorde ondernemersschapswaarden.
Ze richt haar actie op het beantwoorden van de noden van de gehuisveste bedrijven en op de meerwaarde die deze huisvesting en de begeleidende diensten en raadgevingen bieden.

Onze garanties, een geëngageerd team en partnersnetwerk.
Een team van professionele en bekwame medewerksters en medewerkers beheert de projecten. Met onze beheerders staan ze in voor het bedrijfsmatig en economisch succes van het bedrijf.

Zowel de identiteit van onze aandeelhouders als de behoeften van onze projecten en hun evolutie hebben ons de kans geboden om een netwerk en efficiënte partnerschappen te weven :

  • Dat is het geval met de interne diensten van het OCMW van Brussel, aandeelhouder bij uitstek van ons bedrijf en eigenaar van het gebouw dat ingenomen wordt door de Ateliers des Tanneurs.

Het OCMW is eveneens, met Actiris, onze partner bij uitstek voor het promoten van de tewerkstelling binnen onze projecten en gehuisveste ondernemingen.

  • Dit is ook het geval met onze tweede referentie-aandeelhouder, Brusoc, dochteronderneming van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij Brussel (Finance.Brussels). Brusoc is gespecialiseerd in de financiering van de sector van de sociale economie, de kleine KMO’s en de zelfstandigen.
  • Actieve partnerschappen verbinden ons met alle gewestelijke medespelers, belast met het promoten en het ondersteunen van de economische activiteit in Brussel : de diensten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Citydev), het netwerk van de Brusselse openbare bedrijvencentra (Brucenter Netwerk), het 1819, Hub.Brussels, de lokale economieloketten (LEL), …