Aandeelhouders

Sinds zijn oprichting in juli 2006 telt ons bedrijf vier openbare aandeelhouders :

 • Het OCMW van Brussel, 75 aandelen,
 • De naamloze vennootschap  « Brusoc », 50 aandelen,
 • De Stad Brussel, 25 aandelen,
 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 25 aandelen.

De Raad van Bestuur van het bedrijf is samengesteld uit 7 beheerders, gekozen door de algemene vergadering van de vier aandeelhouders :

 • Khalid ZIAN, Voorzitter
 • Pierre HERMANT (vertegenwoordiger van N.V. GEWESTELIJKE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR BRUSSEL), vice-voorzitter
 • Hamed BEN ABDELHADI (vertegenwoordiger van N.V. BRUSOC)
 • Christian CEUX
 • Mustapha AMRANI
 • Jérôme JOLIBOIS
 • Isabelle RIGAUX

De raad van bestuur heeft een operationeel beheerscomité samengesteld, dat het dagelijkse beheer van het bedrijf op zich neemt

Dit comité bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter en de directeur.

De algemene vergadering heeft het mandaat van commissaris toevertrouwd aan het kabinet van bedrijfsrevisoren « BST Bedrijfsrevisoren ».