Onze aandeelhouders

Sinds zijn oprichting in juli 2006 telt ons bedrijf vier openbare aandeelhouders :
• Het OCMW van Brussel, 75 aandelen,
• De naamloze vennootschap  « Brusoc », 50 aandelen,
• De Stad Brussel, 25 aandelen,
• Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 25 aandelen.

De Raad van Bestuur van het bedrijf is samengesteld uit 14 beheerders, gekozen door de algemene vergadering van de vier aandeelhouders :
• Dhr. Yvan MAYEUR,voorzitter
• Dhr. Serge VILAIN, afgevaardigde beheerder,
• Dhr. Adrien BARTHELEMY
• Mevr. Valérie VIERSET
• Mevr. Joëlle MILQUET
• Mevr. Ruth LEMMENS
• Mevr. Pascale Peraita
• Dhr. Henri SIMONS
• Dhr. Philippe  VAN MUYLDER
• Dhr. Christian CEUX
• Dhr. Didrik DE SCHAETZEN
• De n.v. « B2E », vertegenwoordigd door Dhr. Dimitri Yernault
• De n.v. « G.I.M.V. », vertegenwoordigd door Mevr. Barbara Roose
• De n.v. « Brusoc », vertegenwoordigd door Dhr. Hamed Ben Abdelhadi

De raad van bestuur heeft een operationeel beheerscomité samengesteld, dat het dagelijkse beheer van het bedrijf op zich neemt

Dit comité bestaat uit de voorzitter, de afgevaardigde beheerder en de directeur.

De algemene vergadering heeft het mandaat van commissaris toevertrouwd aan het kabinet van bedrijfsrevisoren « Leboutte, Mouhib & Co ».